Έφη Γεωργοπούλου-Σαλτάρη, Βουλευτής Ηλείας ΣΥΡΙΖΑ: Επιτακτική είναι η ανάγκη επαναλειτουργίας και υλοποίησης των απαιτούμενων επισκευαστικών εργασιών στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Πύργου.

 Ερώτηση κατέθεσε προς τους κ.κ. Υπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Εσωτερικών και Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας η βουλευτής Ηλείας του ΣΥΡΙΖΑ Έφη Γεωργοπούλου-Σαλτάρη, για την έναρξη των απαιτούμενων επισκευαστικών εργασιών ώστε να επαναλειτουργήσει το ταχύτερο δυνατό το Δημοτικό Κολυμβητήριο Πύργου το οποίο από το 2010 δεν είχε σταθερή λειτουργία και πλέον τώρα δεν λειτουργεί καθόλου.
Στην ερώτηση της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής: «Στο πρακτικό (ΑΔΑ: ΒΛΛ0Ω17-6ΔΘ) της υπ’ αριθμ. 20ης (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου (Αριθμ. Αποφ. 297/2013) με θέμα τη ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2014, στο τμήμα των Δημοσίων Επενδύσεων περιλαμβάνεται η υλοποίηση Νέων Έργων με Α/Α 116 που αφορούν την Ενεργειακή αναβάθμιση ανοιχτού κολυμβητηρίου Δήμου Πύργου συνολικού ύψους €504.300,00»
Επιπλέον ο κ. Υπουργός ΠΕΚΑ ανακοίνωσε τον Δεκέμβριο του 2013 την ένταξη τριών προτεινόμενων έργων από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ», τα οποία χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ) 2007-2013, με συνολική δημόσια δαπάνη 1.284.300 ευρώ, όπου μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται το έργο με φορέα τον Δήμου Πύργου, ύψους 484.300 ευρώ για την Ενεργειακή Αναβάθμιση του Ανοιχτού Κολυμβητηρίου.
Στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (βλ. http://www.anaptyxi.gov.gr/) που παρέχει αναλυτική πληροφόρηση για την πορεία υλοποίησης των έργων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) περιλαμβάνεται Έργο με θέμα: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Ανοιχτού Κολυμβητηρίου Δήμου Πύργου» με δικαιούχο φορέα τον Δήμο Πύργου το οποίο προβλέπει τα εξής:

image
Η βουλευτής Ηλείας του ΣΥΡΙΖΑ ζητά  να ενημερωθεί εάν το έργο έχει περάσει στη φάση δημοπράτησης και έχει συναφθεί σχετική σύμβαση και εάν υπάρχει νέο χρονοδιάγραμμα για την αποπεράτωσή του με δεδομένο ότι η ημερομηνία έναρξής του είναι 15/12/2013 και η λήξη του 30/06/2015.
Έφη
Τηλ. 21


.