ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ Δελτίο Τύπου ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ · ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Άλλα ψηφίζει η Ελληνική Βουλή και άλλα συμφωνούν με τις Βρυξέλλες · Ερώτηση Νίκου Χουντή στην Κομισιόν Τεράστιας οικονομικής σημασίας διαφοροποιήσεις υπάρχουν ανάμεσα σε αυτά που ενέκρινε η Κομισιόν για την Ολυμπία Οδό και σε όσα ψηφίστηκαν από τη Βουλή για την αναθεώρηση της σύμβασης παραχώρησης του εν λόγω οδικού άξονα. Αυτό αποκαλύπτει με ερώτησή του προς την Κομισιόν ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Χουντής.
Πιο συγκεκριμένα, ο Νίκος Χουντής, λίγα μόλις 24ωρα μετά την ανακοίνωση του Υπουργού Μεταφορών ότι τα τμήματα της Ολυμπίας Οδού «Πάτρα-Πύργος» και «Καλό Νερό-Τσακώνα» θα αφαιρεθούν από τη σύμβαση παραχώρησης και θα εκτελεστούν ως δημόσια έργα, φέρνει στο φως εξαιρετικής σημασίας διαφοροποιήσεις μεταξύ της σύμβασης παραχώρησης που ενέκρινε η ελληνική Βουλή με τον Νόμο 4219/2013 και της απόφασης της Κομισιόν «Επανεκκίνηση των συμβάσεων παραχώρησης των ελληνικών αυτοκινητοδρόμων – Ολυμπία Οδός Α.Ε.» (C(2013)9253).

Ο Νίκος Χουντής, στην ερώτησή του, μεταξύ άλλων, αναφέρει ενδεικτικά ότι:

·        Παρ’ όλο που αφαιρέθηκε τμήμα του έργου από τη σύμβαση, δεν μειώθηκε αντίστοιχα και η χρηματοδοτική συμβολή του δημοσίου, οδηγώντας σε απώλεια εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ.
·        Στην απόφαση της Κομισιόν ορίζεται ότι το έργο θα περατωθεί τον Δεκέμβριο του 2015 ενώ στην σύμβαση που υπεγράφη, υπολογίζεται ότι το έργο θα περατωθεί το Δεκέμβριο του 2017!!
·        Στην απόφαση της Κομισιόν εγκρίνεται αποζημίωση προς τον παραχωρησιούχο για την «προς τα πάνω αναθεώρηση του κόστους κατασκευής» ίση με 93 εκ ευρώ. Στη σύμβαση που υπεγράφη το ποσό αυτό περιγράφεται ως «τίμημα εκτελεσμένων μελετών – κατασκευών του τμήματος Τ2»
·        Στην απόφαση της Κομισιόν αναφέρεται ότι «επειδή τα τμήματα Πάτρα-Πύργος και Πύργος-Τσακώνα δεν αναμένεται να έχουν τόσο μεγάλη κυκλοφορία, όπως το τμήμα Ελευσίνα-Πάτρα, το Ελληνικό Δημόσιο έχει συμφωνήσει με τον Παραχωρησιούχο ότι η κατασκευή αυτών των τμημάτων θα πρέπει να αναβληθεί για μέχρι 3 έτη μετά το πέρας της περιόδου Τ1». Στη σύμβαση που υπεγράφη αναφέρεται ότι το δημόσιο έχει το δικαίωμα να εξαιρέσει τα τμήματα αυτά από την κατασκευή του έργου»
·        Σύμφωνα με τον Υπουργό ΥΠΟΜΕΔΙ, η δημοπράτηση των τμημάτων «Πάτρα-Πύργος» και «Καλό Νερό-Τσακώνα» ως δημόσιο έργο, θα έχει προϋπολογισμό 470 εκατομμύρια ευρώ, όταν στη σύμβαση που υπεγράφη από το ελληνικό Κοινοβούλιο το κόστος κατασκευής από τον παραχωρησιούχο εκτιμάται σε 881.466.405 ευρώ!
Εύλογα λοιπόν τα ερωτήματα που προκύπτουν από τα ανωτέρω, και τα οποία ο Νίκος Χουντής θέτει προς την Κομισιόν:

Τι τελικά ισχύει; Η απόφαση της Κομισιόν ή ο Νόμος που ψήφισε η κυβερνητική πλειοψηφία στο ελληνικό Κοινοβούλιο;
Γιατί «Μετά την εξαγγελία του υπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ, εξαίρεσης των τμημάτων «Πάτρα-Πύργος» και «Καλό Νερό-Τσακώνα» και κατασκευής τους ως δημόσιο έργο, δε μειώθηκε αναλογικά η χρηματοδοτική συμβολή του δημοσίου»;

Πώς αντιμετωπίζει η Κομισιόν το γεγονός ότι «τα τμήματα του έργου «Πάτρα- Πύργος» και «Καλό Νερό – Τσακώνα» εάν κατασκευαστούν ως δημόσιο έργο κοστίζουν στους πολίτες 50% λιγότερο από την περίπτωση που τα κατασκεύαζε ο παραχωρησιούχος»;

Η πλήρης ερώτηση του Νίκου Χουντή έχει ως εξής:

«Η Επιτροπή, με την απόφασή της C(2013)9253/2013 απεφάνθη ότι για το έργο της ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΟΔΟΥ η αναθεώρηση της Σύμβασης όπως κυρώθηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο (Ν.4219/2013) συνιστά κρατική ενίσχυση (άρθρο 107(1), ΣΛΕΕ), οι οποίες όμως δεν νοθεύουν τον ανταγωνισμό και το εμπόριο στα κράτη της ΕΕ.
Μεταξύ της απόφασης της Επιτροπής και της Σύμβασης, διαπιστώνονται οι εξής διαφοροποιήσεις:
α) των ορισμών περιόδων Τ1 και Τ2, (σημείο 11 της C(2013)9253/2013 και άρθρα 5.1.18 και 5.1.32, παρ. Δ, Ν.4219/2013),
β) της ημερομηνίας περάτωσης του έργου (Δεκέμβριος 2015 στο σημείο 21 της C(2013)9253/2013 και Δεκέμβριος 2017 στο Παρ. Δ, Προσάρτ. 1, Ν.4219/2013),
γ) Στη C(2013)9253/2013 (σημ. 30) εγκρίνεται αποζημίωση 930 εκατ. ευρώ προς τον παραχωρησιούχο για την «προς τα πάνω αναθεώρηση του κόστους κατασκευής». Στη Σύμβαση (Άρθ. 5.1.32 παρ. Δ) το ποσό αυτό περιγράφεται ως «τίμημα εκτελεσμένων μελετών – κατασκευών του τμήματος Τ2»,
δ) Στη C(2013)9253/2013 (σημ. 32) αναφέρεται ότι η κατασκευή των τμημάτων Πάτρα-Πύργος και Πύργος-Τσακώνα θα αναβληθεί για 3 έτη μετά το πέρας της περιόδου Τ1». Στη Σύμβαση (Άρθ. 5.2.5, παρ. Δ) αναφέρεται ότι το δημόσιο έχει το δικαίωμα να εξαιρέσει τα τμήματα αυτά από την κατασκευή του έργου».
Επίσης σύμφωνα με τον Υπουργό ΥΠΟΜΕΔΙ (15.04.2014), τα τμήματα Πάτρα–Πύργος και Καλό Νερό-Τσακώνα θα δημοπρατηθούν ως δημόσιο έργο με προϋπολογισμό 470 εκ. ευρώ. Στη σύμβαση το κόστος κατασκευής του έργου από τον παραχωρησιούχο εκτιμάται σε 881.466.405 ευρώ.
Ερωτάται η Επιτροπή:

1. Πώς σχολιάζει τις τεράστιες σε σημασία αποκλίσεις των 2 εγγράφων; Μπορεί να μας διευκρινίσει αν δεσμεύει τον παραχωρησιούχο και την ελληνική κυβέρνηση η έγκριση της Επιτροπής ή ο Ν.4219/2013 που ψηφίστηκε από την ελληνική Βουλή;
2. Η χρηματοδοτική συμβολή του Δημοσίου παραμένει σταθερή (608 εκ ευρώ) ενώ για τα τμήματα «Πάτρα-Πύργος» και «Καλό Νερό-Τσακώνα» αναβάλλεται χρονικά η κατασκευή τους και δεν εξαιρούνται συνολικά από την κατασκευή του έργου. Μετά την εξαγγελία του υπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ, εξαίρεσης των τμημάτων αυτών και κατασκευής τους ως δημόσιο έργο, δε θα έπρεπε να μειωθεί αναλογικά η χρηματοδοτική συμβολή του δημοσίου;
3. Πως αντιμετωπίζει η επιτροπή το γεγονός ότι τα τμήματα του έργου «Πάτρα- Πύργος» και «Καλό Νερό – Τσακώνα» εάν κατασκευαστούν ως δημόσιο έργο κοστίζουν στους πολίτες 50% λιγότερο από την περίπτωση που τα κατασκεύαζε ο παραχωρησιούχος;»


17/04/2014                                                                                     Το Γραφείο Τύπου


Εκδήλωση Διαχείριση απορριμμάτων, βιώσιμη λύση υπάρχει! Η κοινωνία θα την επιβάλει!


Παρουσίαση της πρότασης της "Αντιστασης πολιτών Δυτικής Ελλάδας"  για την διαχείρηση απορριμμάτων , την Τρίτη 15/4/2014, στις 8:00 μμ, στο Δημαρχείο Πύργου, στην κεντρική πλατεία.
Ομιλητές :
Τάσος ΚεφαλάςΗλεκτρολόγος μηχανικός, μέλος της πρωτοβουλίας συνεννόησης για τη διαχείριση απορριμμάτων
Κων/νος Γαβριηλίδης, Κοιν.Σ.Επ. Πάτρας «ανακυκλώνω στην πηγή»,
υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας
 
Θα προλογίσουν οι :
Βασίλης Χατζηλάμπρουβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και υποψήφιος περιφερειάρχης Δυτικής. Ελλάδας
Δημήτρης Μπαξεβανάκηςυποψήφιος αντιπεριφερειάρχης Ηλείας


--
ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ Ηλείας
Ανατροπή στην Ελλάδα,Αλλαγή στην Ευρώπη

http://syriza-ileias.blogspot.gr/
syrizaileias@gmail.com

Ο Βασίλης Χατζηλάμπρου το Σάββατο στην Αμαλιάδα

Στην Αμαλιάδα θα βρεθεί το Σάββατο 12 Απριλίου ο υποψήφιος περιφερειάρχης της "Αντίστασης Πολιτών Δυτικής Ελλάδας", βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Χατζηλάμπρου. Ο σ. Χατζηλάμπρου, με τον υποψήφιο αντιπεριφερειάρχη Ηλείας Δημήτρη Μπαξεβανάκη, τον υποψήφιο Δήμαρχο Ήλιδας Τάσο Σμέρο και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, θα επισκεφθεί στις 9.30 πμ το Νοσοκομείο της Αμαλιάδας.
Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί περιοδεία των υποψηφίων στην αγορά της πόλης, ενώ στις 12.30 μμ θα γίνει συνάντηση με φορείς του αγροτικού κόσμου και απλούς αγρότες, με θέμα το κορυφαίο ζήτημα της παραγωγικής ανασυγκρότησης στην ύπαιθρο.

Έφη Γεωργοπούλου-Σαλτάρη, βουλευτής νομού Ηλείας του ΣΥΡΙΖΑ: Όλοι οι δημοκρατικοί πολίτες είμαστε μάρτυρες υπεράσπισης του συντρόφου Χρήστου Αθανάσουλα. Να σταματήσει τώρα ο κοινωνικός και πολιτικός εκφασισμός που πνίγει την ελευθερία του Τύπου και κάθε κοινωνική αντίσταση.

Η μήνυση και η  σύλληψη του υπεύθυνου του Κοινωνικού Φροντιστηρίου στον Πύργο Ηλείας σ. Χρήστου Αθανάσουλα εξοργίζει και βρίσκει αντίθετο κάθε δημοκρατικό πολίτη.
Είναι απαράδεκτη πολιτικά η ενέργεια του πρώην Νομάρχη Ηλείας και Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ κ. Δημητρουλόπουλου να ζητήσει τη δίωξη του σ. Αθανάσουλα, επειδή ανάρτησε στην προσωπική του ιστοσελίδα σε γνωστό μέσο κοινωνικής δικτύωσης δημοσίευμα τρίτων μέσων ενημέρωσης σχετικά με τα δημοτικά τεκταινόμενα στο Δήμο Πύργου.

Πανικός στα επιτελεία των «αρχόντων» της Ηλείας

Η πρωτοβουλία νέων πολιτικά ανθρώπων, που η συντριπτική πλειοψηφία τους προέρχεται από τα κινήματα και τον χώρο της Αριστεράς, έχει προκαλέσει πανικό σε αυτούς που έχουν συνηθίσει να λυμαίνονται «κληρονομικώ δικαίω» την εξουσία είτε σε νομαρχίες είτε σε Δήμους, έχοντας δημιουργήσει μια ιδιότυπη «αριστοκρατία». Ένα κλειστό κλαμπ ειδικών που δεν ανέχεται να αμφισβητείται η αυθεντία και η εξουσία τους από κανέναν.

Σε αυτό το πλαίσιο, η μήνυση στον σύντροφο Χρήστο Αθανάσουλα, για απλή αναδημοσίευση σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, άρθρου που όχι μόνο έγραψε άλλος, αλλά το περιεχόμενό του εδώ και μέρες σιγοψιθυρίζεται στους δρόμους του Πύργου, όχι μόνο είναι αστήρικτη, αλλά το σπουδαιότερο, μέσω αυτής, ποινικοποιείται η πολιτική άποψη και η γνώμη, καταργείται επί της ουσίας η Ελευθεροτυπία, βασικός πυλώνας της Δημοκρατίας, θυμίζοντας έντονα τον «κουμπάρο» Ερντογάν εδώ δίπλα.

Ο πανικός των «εχόντων και κατεχόντων» δεκαετίες τώρα την εξουσία, είναι δικαιολογημένος. Η παρουσία της Ριζοσπαστικής Κίνησης Πολιτών «Ανοιχτή Συμπολιτεία» όχι ως κομπάρσος αλλά ως πρωταγωνιστής στην πολιτική σκηνή, και η στήριξη που της προσφέρουν οι απλοί άνθρωποι δεν έχει προηγούμενο και φέρνει ένα μήνυμα. Το μήνυμα της Αλλαγής και της Ανατροπής. Στον Πύργο. Στην Ηλεία. Στην Ευρώπη.

18 και 25 Μάη. Ψηφίζουμε και ΦΕΥΓΟΥΝ.

 

Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ ΗΛΕΙΑΣ


--
ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ Ηλείας
Ανατροπή στην Ελλάδα,Αλλαγή στην Ευρώπη

http://syriza-ileias.blogspot.gr/
syrizaileias@gmail.com

Δήλωση της Δώρας Καλάκου για το έγκλημα της Χάλκοβας

Δήλωση της Δώρας Καλάκου για το έγκλημα της Χάλκοβας

Τα τελευταία 16 χρόνια έχουν δοθεί εκατομμύρια ευρώ για μια παράλογη διαχείριση των απορριμμάτων, για την δημιουργία παράνομων χωματερών (απαγορευμένων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή), για πυραμίδες σκουπιδιών στην Αγγινάρα, στο Ποτόκι, στις Λίμνες και στο Φραγκαπήδημα. Χειρουργικές νυχτερινές επεμβάσεις για θάψιμο, σκουπίδια κοντά σε ποτάμια μέσα σε Δάση και Δήμαρχοι και Αντιδήμαρχοι να υπερηφανεύονται ότι σώζουν τους πολίτες τους.
Ωστόσο, ούτε ένα ευρώ δεν δαπανήθηκε για έναν άλλο τρόπο διαχείρισης, μέσω της ανακύκλωσης και της κομποστοποίησης.
Ακόμα και σήμερα, συνεχίζουν να εκβιάζουν την κοινωνία να αποδεχτεί μία λύση που επιβάλλεται για εξυπηρετηθούν τα εργολαβικά συμφέροντα, μία λύση που αποκλείει κάθε σκέψη μείωσης του όγκου των απορριμμάτων, μία λύση που δεσμεύει το μέλλον μας για τα επόμενα 27 χρόνια, μία λύση που αυξάνει δραματικά τα δημοτικά τέλη.
Η δημοτικά αρχή είναι παντελώς αναξιόπιστη, γι' αυτό και κάθε κίνησή της συναντά την αντίδραση των κατοίκων.
Μέλημα της δημοτικής μας παράταξης είναι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών απέναντι στο θεσμό του Δήμου.
Καλούμε τους πολίτες του Δήμου μας να απαιτήσουν οι ίδιοι από την δημοτική αρχή να προβεί στην άμεση, γρήγορα, σύγχρονη, επιστημονική και έγκυρη λύση της ανακύκλωσης και της κομποστοποίησης.
Τέλος, ζητάμε από τους υποψήφιους Δημάρχους να απαντήσουν:
-είναι με το εργοστάσιο ή με το περιβάλλον;
-είναι με την καύση ή με την ανακύκλωση?
-είναι με τους εργολάβους ή με τους κατοίκους?

Έφη Γεωργοπούλου-Σαλτάρη_ Να πληρωθούν άμεσα οι καθαρίστριες στα σχολεία

Έφη Γεωργοπούλου – Σαλταρη βουλευτής νομού Ηλείας ΣΥΡΙΖΑ: «Να απαντήσει επιτέλους ο Υπουργός Παιδείας για την πληρωμή, σε σταθερή βάση όλων των δεδουλευμένων στις σχολικές καθαρίστριες και να πάψει να κρύβεται από τον Κοινοβουλευτικό Έλεγχο όπως έκανε και όταν απέλυε εκπαιδευτικούς»

Ο Υπουργός Παιδείας δηλώνει πάλι "απών" στην Ολομέλεια της Βουλής, όπως έκανε προ 15 ημερών για το ζήτημα της διαθεσιμότητας των εκπαιδευτικών σε άλλη Επίκαιρη Ερώτηση που είχα καταθέσει. Αρνείται να ενημερώσει την Εθνική Αντιπροσωπεία και να απαντήσει για την ανάγκη άμεσης καταβολής όλων των δεδουλευμένων στις απλήρωτες εδώ και επτά μήνες καθαρίστριες στα δημόσια σχολεία της χώρας, καθώς και τη νομοθετική διευθέτηση για να πληρώνονται σταθερά σε μηνιαία βάση.
Ο Υφυπουργός Παιδείας κ. Κεδίκογλου που ήταν παρών δεν ανέφερε απολύτως τίποτα δηλώνοντας αναρμόδιος.
Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε να τοποθετηθεί δημόσια, μέσα στην ημέρα, ο Υπουργός Παιδείας για τα εν λόγω ζητήματα καθότι η αντιμετώπιση των εργαζομένων στο χώρο της παιδείας ως αριθμούς χωρίς δικαιώματα έχει μετατρέψει την οικονομική καθημερινότητά τους σε τραγωδία.

https://www.youtube.com/watch?v=KHHyitbMY0g 


.