Η θέση της Περιβαλλοντικής Δράσης Ηλείας για την έγκριση Σ.Δ.Ι.Τ. στη διαχείριση απορριμμάτων στο Νομό μας

                                                                                                                     Πύργος 23-6-2016

                                                                                                                         

                                                          

      Περιβαλλοντική Δράση Ηλείας                         Αγίας Μαρίνης 38, 27100 Πύργος           

  συνεργάτης του Ελληνικού Δικτύου                              τηλ: 690 6006590                           

               «ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ»                             e-mail: ygeiaperivallon@gmail.com  

                                                                                                                                               

          


 

Η Περιβαλλοντική Δράση Ηλείας ως κίνημα πολιτών έχοντας ως μοναδική υποχρέωση και καθήκον την προάσπιση του συμφέροντος της κοινωνίας και του περιβάλλοντος δηλώνει ότι είναι αντίθετη στην έγκριση από την Κυβέρνηση του Σ.Δ.Ι.Τ. Ηλείας.

Επειδή στην έως τώρα δράση μας προσηλωθήκαμε απόλυτα στην εύρεση και ανακοίνωση της αλήθειας και του συμφέροντος για το περιβάλλον και τους συμπολίτες μας και για να το πετύχουμε αυτό επιδοθήκαμε σε εντατική, σοβαρή και υπεύθυνη μελέτη του θέματος «Διαχείριση απορριμμάτων». Τα βασικά συμπεράσματα της δράσης μας αυτής είναι τα εξής:

Ο προηγούμενος Ε.Σ.Δ.Α. (Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Απορριμμάτων) επέβαλε την υποχρεωτική σύμπραξη όλων των Δήμων ενός τουλάχιστον Νομού με στόχο την κατασκευή με τη μέθοδο Σ.Δ.Ι.Τ. (Σύμπραξη Δημόσιου & Ιδιωτικού Τομέα) ενός εργοστασίου ανά Νομό ή ανά Περιφέρεια. Εμείς τότε παρατηρώντας ότι αυτός ο σχεδιασμός δεν ενσωμάτωνε τον ήδη τότε νόμο που επέβαλε σε κάθε Δήμο την ανακύκλωση στην πηγή (από τον πολίτη) αλλά και γενικά την σύγχρονη ευρωπαϊκή πρακτική (άλλωστε ο νόμος υπαγορεύτηκε από την Ε.Ε.), αναζητήσαμε άμεσα την αλήθεια πίσω από αυτή την οπισθοδρόμηση. Και η αλήθεια είναι ότι αυτός  ο παλαιός πλέον σχεδιασμός (Ε.Σ.Δ.Α.)  ήθελε να ευνοήσει μεγάλα επιχειρηματικά σχήματα που αποφέρουν μεν κέρδη σε ολίγους αλλά επιβαρύνουν τους πολλούς και το περιβάλλον.

Ο νέος Ε.Σ.Δ.Α. έχει ενσωματώσει τη σύγχρονη ευρωπαϊκή πρακτική αλλά και τις μελέτες – προτάσεις του Μετσοβείου Πολυτεχνείου, γι'αυτό δίνει προτεραιότητα στην εντατικοποίηση της ανακύκλωσης και κομποστοποίησης, ώστε να μεγιστοποιηθεί η ανάκτηση υλικών και να ελαχιστοποιηθεί το υπόλειμμα για τον Χ.Υ.Τ.Υ. της Τριανταφυλλιάς (βλέπε στο υπόμνημα). Αυτός ο νέος σχεδιασμός δεν επιβάλλει τις συμπράξεις των Δήμων, αφού η ανακύκλωση – κομποστοποίηση δεν απαιτεί παρά τον τοπικό σχεδιασμό ανά Δήμο και μόνο σε περιπτώσεις πολύ μικρών και απομακρυσμένων Δήμων χρειάζεται η σύμπραξη με τον όμορό του. Μάλιστα προβλέπει την παροχή πόρων και τεχνικής  βοήθειας  για τον κάθε Δήμο ξεχωριστά ώστε να εφαρμόσει τον δικό του σχεδιασμό, και δεν αποκλείει τη σύμπραξη με μικρά επιχειρηματικά σχήματα,  που βοηθούν στη μείωση της τοπικής ανεργίας. Ως εκ τούτου απορούμε γιατί οι τοπικοί φορείς (Δήμοι, ΦΟΣΔΑ, Περιφέρεια) εμμένουν πεισματωδώς σε ένα ξεπερασμένο μοντέλο, που τόσο ασύμφορο αποδεικνύεται για τους δημότες τους και το περιβάλλον; Ρωτάμε ευθέως και περιμένουμε απάντηση από τους επικεφαλής των Δήμων του Νομού μας (πλην του Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων που ήδη εφαρμόζει τοπικό σχεδιασμό), γιατί δεν προσαρμόζονται στη νέα πραγματικότητα και δεν αξιοποιούν τη δυνατότητα που τους δίνει ο νέος εθνικός σχεδιασμός να εκπονήσουν το δικό τους ευέλικτο (ανάλογο με τις ανάγκες τους) τοπικό σχέδιο διαχείρισης των απορριμμάτων τους;

 ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Παραθέτουμε απορίες και ερωτήματα σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων στο νομό Ηλείας για τα επόμενα 30 χρόνια.

Ο περιφερειακός σχεδιασμός που εκπονήθηκε (ΠΕΣΔΑ) και οφείλει να είναι σύμφωνος με τον εθνικό σχεδιασμό (ΕΣΔΑ), ουδέποτε ήλθε σε δημόσιο διάλογο παρότι σύμφωνα με το άρθρο  32 του ν. 4042/12  «οι δημότες συμμετέχουν στην εκπόνηση των σχεδίων ….».  Γιατί δεν ερωτηθήκαμε;

Σε συνέντευξη τύπου ο αντιπεριφερειάρχης Ηλείας μίλησε για 47.000 τόνους σύμμεικτα απορρίμματα και για 16.000 περ. τόνους οργανικά. Αυτά θεωρητικά είναι τα απόβλητα του νομού και προφανώς θα είναι και οι ποσότητες που θα πληρώνουμε στον εργολάβο. Εδώ προκύπτουν απορίες.

1.     Γιατί μιλάει για σύμμεικτα απορρίμματα, αφού ο νόμος 4042 στο άρθρο 27 υποχρεώνει σε χωριστή συλλογή από το 2015 αλλά και ο ΕΣΔΑ στο άρθρο 3.2.1 δίνει σαφέστατα προτεραιότητα στη διαλογή στην πηγή και μάλιστα στο άρθρο 3.2.2 ποσοτικοποιεί τους στόχους;

2.     Η ΚΥΑ 29407/3508/16-12-2002 που έθετε ως στόχο τη μείωση  των οργανικών κατά 50% μέχρι το 2013 και αναφέρεται στο άρθρο 3.2.2 του ΕΣΔΑ γιατί δεν εφαρμόζεται; Η οικιακή κομποστοποίηση θα ακυρωθεί;

3.     Σύμφωνα με το νόμο 2939/01 πληρώνουμε ειδικό τέλος ανακύκλωσης συσκευασιών και υλικών συσκευασίας. Από πού έως που θα ξαναπληρώνουμε για τη διαχείριση των ίδιων υλικών;

Βεβαίως μπαίνουν και ορισμένα πολύ σοβαρότερα ερωτήματα που αφορούν θέματα κυρίως κοινωνικά, αλλά και θέματα δημοκρατίας. Συγκεκριμένα:

-      Ο ΕΣΔΑ  στην πρώτη σελίδα αναφέρει στα αγγλικά: Ξανασκέψου, ανάκτησε, επαναχρησιμοποίησε, ανακύκλωσε. ΔΕΝ αναφέρει φτιάξε εργοστάσιο ΣΔΙΤ.

-      Στο άρθρο 1 αναφέρει ΡΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΑ «Στη βάση αυτή, η προδιαλογή των υλικών έχει σαφές προβάδισμα έναντι του διαχωρισμού σύμμεικτων αποβλήτων στις μονάδες μηχανικής επεξεργασίας»,   όπως δηλαδή το εργοστάσιο.

-      Στην παράγραφο 3.2.1 (στόχοι) αναφέρει: «Αναθεώρηση των Περιφερειακών Σχεδίων (ΠΕΣΔΑ) με γνώμονα το παρόν ΕΣΔΑ έως το τέλος Σεπτέμβρη του 2015. Βασικά χαρακτηριστικά τους το μοντέλο αποκεντρωμένης διαχείρισης των αποβλήτων, με κεντρικό άξονα την πρόληψη – επαναχρησιμοποίηση αλλά και την οικονομική ανάπτυξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με ίδιους πόρους, από την ανακύκλωση, σε άμεση συνεργασία με τους δημότες - ανακυκλωτές.   Πως συμφωνεί ο ΠΕΣΔΑ εδώ;

-      Το εργοστάσιο αφορά ΟΛΟ το νομό Ηλείας. Γιατί ο φορέας υλοποίησης ήταν (και συνεχίζει να είναι) ο δήμος Ήλιδας και όχι ο ΦΟΔΣΑ;

 

Ας δούμε και λίγα οικονομικά μεγέθη:

 

-      Ο ΧΥΤΥ στην Τριανταφυλιά κατασκευάστηκε με περίπου 10 εκ. €  ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΗΜΑ. Στο ΕΣΠΑ 2014 (μεταφέρεται στο νέο ΣΕΣ) υπάρχουν άλλα 17 εκ. € για το ΣΔΙΤ. Δηλαδή (αν προσθέσεις) και κάποιο τραπεζικό δανεισμό (ανακεφαλαιοποίηση με δημόσιο χρήμα) το σύνολο του εργοστασίου ΣΔΙΤ θα έχει χρηματοδοτηθεί με δημόσιο (ΔΙΚΟ ΜΑΣ δηλαδή) χρήμα σε ποσοστό πάνω από 85%. Όμως ο εργολάβος θα παίρνει το 100% των κερδών.

-      Τα υλικά από την ανακύκλωση συσκευασιών (που έχουμε ήδη πληρώσει) θα τα ξαναπληρώνουμε για επεξεργασία στο εργοστάσιο,  το οποίο και θα πουλάει τα (δικά μας πλέον) παραγόμενα υλικά (πχ. μέταλλο, χαρτί, πλαστικό).

-      Με βάση το νόμο 4042/12 άρθρο 15 «Σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», το κόστος διαχείρισης των αποβλήτων βαρύνει τον αρχικό παραγωγό των αποβλήτων και τον τρέχοντα ή τους προηγούμενους κατόχους αποβλήτων».  Πράγμα που σημαίνει ότι αν δεν παράγεις απόβλητα ΔΕΝ είσαι υποχρεωμένος να πληρώνεις. Με ποιο δικαίωμα μας υποχρεώνουν να πληρώνουμε ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα για τα επόμενα 30 χρόνια;

 

 

Και η απλή λογική εφαρμόζοντας τους νόμους και τον ΕΣΔΑ:

 

Ο ΧΥΤΥ Τριανταφυλλιάς χωράει 750.000 τόνους υπόλειμμα για τα επόμενα 27 χρόνια. Άρα περίπου 27.000 τόνους το χρόνο. Αν από τους σημερινούς , 63.000 τόνους κάνουμε ανακύκλωση και κομποστοποίηση σε ποσοστό 50% (σε 3 χρόνια, όπως ορίζει ο νόμος) τότε θα μειώσουμε τα απόβλητα σε 32.000 τόνους περίπου. Αν με μια μορφή μηχανικής διαλογής μειώσουμε άλλους 4.000 τόνους (εφικτό), τότε είμαστε μέσα στους στόχους και περισσεύουν  (λίγο αυθαίρετα βέβαια) πάνω από 10 εκ. € για να υποστηρίξουμε τη διαλογή στην πηγή. Ποιος λογικός άνθρωπος πιστεύει ότι χρειαζόμαστε ένα τέτοιο εργοστάσιο ΣΔΙΤ το οποίο θα αρχίσει να λειτουργεί τότε που υποχρεωτικά σύμφωνα με τη νομοθεσία θα πρέπει να έχουν μειωθεί τα σκουπίδια μας;

 

Καλούμε κάθε κοινωνικό και πολιτικό φορέα να πάρει σαφή θέση πάνω στο σοβαρό αυτό θέμα και να σταματήσουν όλοι να στρουθοκαμηλίζουν. Δεν είναι δυνατόν η λογική και η νομιμότητα να νικηθούν από τους ωμούς εκβιασμούς αυτών που επιμένουν σε παρωχημένες «λύσεις» και για να το πετύχουν δεν διστάζουν να αφήνουν εσκεμμένα τα σκουπίδια επί μήνες στην πιο τουριστική διαδρομή του νομού, το δρόμο Κατακόλου – Αρχαίας Ολυμπίας.

 

Και ο πλέον παραδόπιστος αντιλαμβάνεται ότι όλη η διαδικασία είναι γεμάτη παρανομίες με σκοπό να κερδίσουν κάποιοι. Επιφυλασσόμαστε να ασκήσουμε κάθε δικαίωμα που μας παρέχει η Ελληνική και Ευρωπαïκή νομοθεσία καθόσον αίρονται αστικές και ποινικές ευθύνες απέναντι των υπευθύνων που λειτουργούν εις βάρος των συμφερόντων των πολιτών και του περιβάλλοντος. Άλλωστε, η δικαστική απόφαση  του Συμβουλίου Επικρατείας (αρ. 4473/2015)  που αφορά στην υπόθεση «Λίμνες Αλφειού»  απέδειξε ότι ο Νόμος του Κράτους εφαρμόζεται όταν προκύπτει παρανομία ακόμα και από τους ίδιους τους εκλεγμένους εκπροσώπους του.

 

                                                      Για την Περιβαλλοντική Δράση Ηλείας

                                                       Το Διοικητικό Συμβούλιο

 --
ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ Ηλείας
Ανατροπή στην Ελλάδα,Αλλαγή στην Ευρώπη

http://syriza-ileias.blogspot.gr/
syrizaileias@gmail.com

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ


Η Ν.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ Ηλείας , στα πλαίσια της ενημέρωσης για το κυβερνητικό έργο σας καλεί το Σάββατο 11 Ιούνη  και ώρα 7 . 30  μ.μ. στο Λαζαράκειο Δημοτικό Μέγαρο στην Αμαλιάδα στην ενημέρωση συζήτηση για το κυβερνητικό έργο με άξονα ασφάλιση - εργασιακά , με ομιλητή τον Υφυπουργό Εργασίας σ. Τάσο Πετρόπουλο .

Προς ενημέρωσή σας το πλήρες πρόγραμμα του σ/φου Τάσου Πετρόπουλου για το σαββατοκύριακο 11-12 Ιούνη έχει ως εξής :

 

 Σάββατο

 

 13,00 (1μμ)  Συνέντευξη Τύπου           Διοικητήριο                      Πύργος  

17,30 (5,30μμ) συνάντηση με φορείς Λαζαράκειο Δημ Μέγαρο      Αμαλιάδα

19.30 (7,30 μμ) δημόσια ομιλία - συζήτηση Λαζαράκειο Δημ Μέγαρο  Αμαλιάδα

 

Κυριακή :

 

11,30 Επίσκεψη στο χώρο φιλοξενίας Προσφύγων στην Μυρσίνη (μαζί με την Υφυπουργό Παιδείας Σία Αναγνωστοπούλου .

 

 

Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ Ηλείας


--
ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ Ηλείας
Ανατροπή στην Ελλάδα,Αλλαγή στην Ευρώπη

http://syriza-ileias.blogspot.gr/
syrizaileias@gmail.com

Στην Ηλεία το Σαββατοκύριακο ο υφυπουργός Εργασίας Τάσος ΠετρόπουλοςΣτα πλαίσια της εξόρμησης ενημέρωσης των κυβερνητικών στελεχών , ο υφυπουργός εργασίας Τάσος Πετρόπουλος  θα βρίσκεται το Σαββατοκύριακο στην Ηλεία .

Συγκεκριμένα το Σάββατο το μεσημέρι στις  12 , θα δοθεί συνέντευξη τύπου στα τοπικά ΜΜΕ  στην αίθουσα συσκέψεων της περιφέρειας στο διοικητήριο .

Το βράδυ στις 7.30 θα είναι κεντρικός ομιλητής  σε εκδήλωση - συζήτηση για το κυβερνητικό έργο και το ασφαλιστικό στην Αμαλιάδα , στο Λαζαράκειο  δημοτικό μέγαρο .

Επίσης θα υπάρξει συνάντηση με φορείς , και επίσκεψη στο χώρο φιλοξενίας προσφύγων στη Μυρσίνη 

Νομαρχιακή Επιτροπή  ΣΥΡΙΖΑ Ηλείας


--
ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ Ηλείας
Ανατροπή στην Ελλάδα,Αλλαγή στην Ευρώπη

http://syriza-ileias.blogspot.gr/
syrizaileias@gmail.com


.