ΕΡΩΤΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΣΥΡΙΖΑ/ΕΚΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΑΛΙΕΙΑ‏


ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, Μιχάλης Κριτσωτάκης (Ηρακλείου), Γιάννης Ζερδελής (Λέσβου), Θανάσης Πετράκος (Μεσηνίας), Αγνή Καλογερή (Σάμου), Ευαγγελία Αμμανατίδου-Πασχαλίδου (Β’ Θες/κης), Ευάγγελος Αποστόλου (Εύβοιας), Κατερίνα Ιγγλέζη (Χαλκιδικής), Δημήτριος Γάκης (Δωδεκανήσων), Κωστής Δερμιτζάκης (Λασιθίου), Νίκος Συρμαλένιος (Κυκλάδων), Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος (Μαγνησίας), Έφη Γεωργοπούλου-Σάλταρη (Ηλείας), Μαρία Κανελλοπούλου (Αχαΐας), Αφροδίτη Θεοπεφτάτου (Κεφαλλονιάς), και Κώστας Μπάρκας (Πρέβεζας),
στα πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, κατέθεσαν από κοινού στη Βουλή των Ελλήνων

ΕΡΩΤΗΣΗ
14.08.12
Προς τον κ. Υπουργό
Ανάπτυξης, Ανταγ/κότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Θέμα: «Έντονος ο προβληματισμός των παράκτιων αλιέων για τους όρους εφαρμογής του Μέτρο 1.3 «Επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών και επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων» του Ε.Π.ΑΛ. 2007-2013»

Από τον Απρίλιο 2012 προκηρύχτηκε το Μέτρο 1.3: “Επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών και επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013”, για την υλοποίηση επενδύσεων σε αλιευτικά σκάφη και μάλιστα «κατά
προτεραιότητα χορηγούνται ενισχύσεις για σκάφη παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας και ειδικού τύπου σκάφη», ωστόσο πολλοί σύλλογοι αλιέων ενημερώθηκαν στα μέσα Ιουνίου. Το πρόγραμμα υλοποιείται με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας.
Στο Μέτρο 1.3 υπάγονται επενδύσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας επί του σκάφους, των συνθηκών εργασίας, της υγιεινής των προϊόντων, της ποιότητας των προϊόντων, της ενεργειακής αποδοτικότητας, της επιλεκτικότητας καθώς και αντικατάσταση κινητήρα και αλιευτικών εργαλείων, και άλλες επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών, «υπό τον όρο ότι δεν θα αυξάνεται η δυνατότητα των σκαφών αυτών να αλιεύουν ιχθείς, ούτε η χωρητικότητα των χώρων αποθήκευσης των αλιευμάτων».
Οι παράκτιοι αλιείς καταγγέλλουν ότι όλες ουσιαστικά οι επενδύσεις που βελτιώνουν την ασφάλεια και τις συνθήκες εργασίας τους, όπως αντικατάσταση ή εκσυγχρονισμός μέσων ή εργαλείων πχ αντικατάσταση βίντσι, GPS- το παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού θέσης-, αντικατάσταση διχτύων κλπ, ερμηνεύονται ως αύξηση της δυναμικότητας των σκαφών και ουσιαστικά να αποκλείονται από το πρόγραμμα – δεν γίνονται καν δεκτές οι αιτήσεις. Αντίθετα προκρίνονται μηχανήματα διαλογής αλιευμάτων, αφαλάτωσης νερού, αυτόματοι πιλότοι τα οποία ενδείκνυνται για μεγαλύτερα αλιευτικά σκάφη ή ιχθυοκαλλιέργειες.
Οι παράκτιοι αλιείς επίσης θεωρούν ότι ο χρόνος προετοιμασίας αιτιολογημένης πρότασης, σε συνάρτηση με τα πιστοποιητικά που απαιτούνται, είναι πολύ μικρός.
Επειδή οι επενδύσεις που επιλέγονται στην πραγματικότητα δεν αφορούν τους παράκτιους αλιείς και τα σκάφη τους (μικρά έως 12 μέτρα)
Επειδή ο αλιευτικός στόλος της χώρας μας αποτελείται κυρίως από σκάφη μικρής παράκτιας αλιείας (περίπου 18000 σκάφη)
Επειδή η στήριξη και η ενίσχυση του συγκεκριμένου κλάδου από την πολιτεία, ιδιαίτερα σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία που η ανάπτυξη θα έπρεπε να αποτελεί προτεραιότητα, είναι αναγκαία και
Επειδή οι διαπραγματεύσεις για την αναθεώρηση της κοινής αλιευτικής πολιτικής ολοκληρώνονται περί τα τέλη του έτους


Ερωτάσθε κ. Υπουργέ
1.   Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε προκειμένου να γίνει εφικτή η ένταξη στο πρόγραμμα των επιθυμητών και αναγκαίων επενδύσεων που έχουν ανάγκη οι χιλιάδες έλληνες αλιείς;
2.   Προτίθεστε να παρέμβετε για την παράταση του χρόνου υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης-χρηματοδότησης και των σχετικών φακέλων;
3.   Έχει διασφαλιστεί η συνολική Δημόσια Δαπάνη που απαιτείται για την υλοποίηση του προγράμματος;
4.   Με δεδομένο ότι το πρόγραμμα ολοκληρώνεται το επόμενο έτος:
·         έχουν ενεργοποιηθεί όλα τα προβλεπόμενα μέτρα του προγράμματος
·         ποιο είναι το ποσοστό απορρόφησης των κονδυλίων του προγράμματος μέχρι σήμερα
5.   Ποιες πρωτοβουλίες θα αναλάβετε για την βελτίωση του σημαντικού για την οικονομία κλάδου της αλιείας καθώς και την προστασία του αλιευτικού αποθέματος, του θαλάσσιου πλούτου και περιβάλλοντος.
6.   Με ποιές θέσεις η ελληνική κυβέρνηση διαπραγματεύεται την αναθεώρηση της κοινής αλιευτικής πολιτικής, η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τέλος του χρόνου και με ποιες διαδικασίες; Έχει προηγηθεί συζήτηση-διαβούλευση με αλιευτικούς κι επιστημονικούς φορείς;
                                                            Οι ερωτώντες βουλευτές
                                           Μιχάλης Κριτσωτάκης
                                           Θανάσης Πετράκος
                                           Γιάννης Ζερδελής
                                           Αγνή Καλογερή
                                           Ευαγγελία Αμμανατίδου-Πασχαλίδου
                                           Ευάγγελος Αποστόλου
                                           Κατερίνα Ιγγλέζη
                                           Δημήτριος Γάκης
                                           Κωστής Δερμιτζάκης
                                           Νίκος Συρμαλένιος
                                           Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος
                                           Έφη Γεωργοπούλου-Σάλταρη
                                           Μαρία Κανελλοπούλου
                                           Αφροδίτη Θεοπεφτάτου
                                           Κώστας Μπάρκας
Μέτρο 1.3: Επενδύσεις επί Αλιευτικών Σκαφών και Επιλεκτικότητα των Αλιευτικών Εργαλείων
·          

Προκηρύχτηκε την 19/4/2012 το Μέτρο 1.3: Επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών και επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013, για την υλοποίηση επενδύσεων σε αλιευτικά σκάφη με συνολική Δημόσια Δαπάνη 22.600.000€.
1. Σκοπός
Το πρόγραμμα Μέτρο 1.3: Επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών και επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων του Ε.Π. Αλιείας 2007-2013 αποσκοπεί στην αναδιάρθρωση & εκσυγχρονισμό του αλιευτικού στόλου με τη στήριξη επενδύσεων επί αλιευτικών σκαφών, συμπεριλαμβανομένων και των σκαφών παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας, ώστε να αντιμετωπιστεί η ανάγκη προσαρμογής του στις απαιτήσεις της τεχνολογικής προόδου και της επιλεκτικότητας των αλιευτικών εργαλείων, καθώς και στη βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας των εργαζομένων και της ανταγωνιστικότητάς του.
2. Κατηγορίες επενδύσεων
Στο Μέτρο 1.3: Επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών και επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων του Ε.Π. Αλιείας 2007-2013 υπάγονται οι ακόλουθες κατηγορίες επενδύσεων:
o    1Δράση 1: Βελτίωση της ασφάλειας επί του σκάφους.
o    2Δράση 2: Βελτίωση των συνθηκών εργασίας.
o    3Δράση 3: Βελτίωση της υγιεινής των προϊόντων.
o    4Δράση 4: Βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων.
o    5Δράση 5: Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας.
o    6Δράση 6: Βελτίωση της επιλεκτικότητας.
o    7Δράση 7: Αντικατάσταση κινητήρα.
o    8Δράση 8: Αντικατάσταση αλιευτικών εργαλείων.
o    9Δράση 9: Άλλες επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών.
3. Είδη ενισχύσεων
Τα είδη ενίσχυσης των επενδύσεων που εντάσσονται στο πρόγραμμα Μέτρο 1.3: Επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών και επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων του Ε.Π. Αλιείας 2007-2013 αφορούν αποκλειστικά στην Επιχορήγηση κεφαλαίου όπου ο φορέας επένδυσης λαμβάνει επιχορήγηση ως ποσοστό επί του κόστους υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.
4. Ενισχυόμενες επιχειρήσεις
Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων του Μέτρου 1.3: Επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών και επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων του Ε.Π. Αλιείας 2007-2013 είναι Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, που ασκούν επαγγελματικώς την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, συμπεριλαμβανομένων των σκαφών παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας.
Τα σκάφη για τα οποία οι ιδιοκτήτες θα ενισχυθούν, θα πρέπει να είναι ενεργά, (αλιευτική άδεια σε ισχύ), εγγεγραμμένα στα Ελληνικά Νηολόγια / Λεμβολόγια, και καταχωρημένα στο Κοινοτικό Αλιευτικό Μητρώο (ΚΑΜ), να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της Κοινοτικής και Εθνικής νομοθεσίας που διέπει τα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη και να μην έχουν χρονική δέσμευση από προηγούμενη χρηματοδότηση των ίδιων εργασιών.
Κατ’ εφαρμογή των Καν. (ΕΚ) 2371/2002, 26/2004, 1198/2006, 1967/2006 & 643/2007, στο πλαίσιο του Μέτρου 1.3: Επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών και επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων χορηγείται δημόσια ενίσχυση για εργασίες σε αλιευτικά σκάφη ηλικίας τουλάχιστον πέντε (5) ετών, υπό τον όρο ότι δεν θα αυξάνεται η δυνατότητα των σκαφών αυτών να αλιεύουν ιχθείς, ούτε η χωρητικότητα των χώρων αποθήκευσης των αλιευμάτων.
Επιπλέον, οι ενισχύσεις παρέχονται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις που πληρούν και τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
§     1Δεν είναι προβληματικές σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2008/C 84/06.
§     2Διαθέτουν τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία άδειες για τη λειτουργία τους.
§     3Παρέχουν ασφαλείς εγγυήσεις για την εξασφάλιση της ιδίας τους συμμετοχής.
§     4Αποδεικνύεται η φερεγγυότητα & η οικονομική βιωσιμότητα τους.
§     5Δεν έχουν υποβάλλει αίτηση ένταξης για χρηματοδότηση σε άλλη Υπηρεσία ή φορέα για το σύνολο ή μέρος του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου.
* Προτεραιότητα θα δοθεί στους δικαιούχους που έχουν επιμορφωθεί σε σχετικό με την αλιεία αντικείμενο σε πιστοποιημένες δομές.
5. Ενισχυόμενες δραστηριότητες
Το πρόγραμμα Μέτρο 1.3: Επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών και επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων του Ε.Π. Αλιείας 2007-2013 ενισχύει τις ακόλουθες δραστηριότητες/ενέργειες:
§  1Βελτίωση της ασφάλειας επί του σκάφους ή/και των συνθηκών εργασίας ή/και της υγιεινής ή/και της ποιότητας των προϊόντων ή/και της ενεργειακής αποδοτικότητας ή/και της επιλεκτικότητας (Δράσεις 1-6).
§  2Αντικατάσταση κινητήρα (Δράση 7).
§  3Αντικατάσταση αλιευτικών εργαλείων (Δράση 8).
§  4Άλλες επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών (Δράση 9).
Δεν χορηγείται ενίσχυση, ούτε για την κατασκευή αλιευτικών σκαφών, ούτε για την αύξηση της χωρητικότητας των χώρων αποθήκευσης των αλιευμάτων.
Σε περίπτωση μετασκευής του σκάφους, δεν επιτρέπεται η αύξηση της χωρητικότητάς του σε GT, που οδηγεί σε αύξηση της αλιευτικής ικανότητας. Η αύξηση της χωρητικότητας επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση που ο εκσυγχρονισμός αφορά στο κατάστρωμα των αλιευτικών σκαφών, για τη βελτίωση της ασφάλειας επί του σκάφους, των συνθηκών εργασίας, της υγιεινής και της ποιότητας των αλιευτικών προϊόντων και υπό τον όρο ότι δεν αυξάνεται η δυνατότητα του σκάφους για αλίευση ιχθύων.
Η αντικατάσταση των κινητήρων αλιευτικών σκαφών επιτρέπεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
§    1Για τα σκάφη παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας, ο νέος κινητήρας να έχει την ίδια ή μικρότερη ισχύ με τον παλαιό.
§    2Για τα σκάφη ολικού μήκους το πολύ μέχρι 24 μέτρων (εκτός από τα σκάφη παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας), ο νέος κινητήρας είναι ισχύος τουλάχιστον 20% μικρότερης από τον παλαιό.
6. Κριτήρια Προτεραιότητας
Προτεραιότητα στην ένταξη των Πράξεων στο Μέτρο 1.3: Επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών και επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων θα δοθεί στις υποβαλλόμενες Αιτήσεις Ενίσχυσης-Χρηματοδότησης που αφορούν σε:
§  1Αντικατάσταση κινητήρων (κύριας μηχανής) για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και την εξοικονόμηση ενέργειας καθώς και για την ασφάλεια επί του σκάφους.
§  2Βελτίωση της επιλεκτικότητας των αλιευτικών εργαλείων.
§  3Εξοπλισμό που αφορά στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας.
§  4Εξοπλισμό που αφορά στην υγιεινή και στην ποιότητα των προϊόντων αλιείας.
Κατά προτεραιότητα χορηγούνται ενισχύσεις για σκάφη παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας και ειδικού τύπου σκάφη (σπογγαλιευτικά, οστρακαλιευτικά), καθώς και σκάφη που στρέφονται σε άλλο τύπο αλιείας με βάση σχέδια προσαρμογής της αλιευτικής προσπάθειας ή επηρεάζονται από τις νέες τεχνικές απαιτήσεις περί επιλεκτικότητας του Κοινοτικού δικαίου.
Επίσης, προτεραιότητα στην ένταξη των Πράξεων στο Μέτρο 1.3: Επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών και επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων έχουν αιτήσεις που έχουν υποβληθεί από 1/1/2007 έως 31/12/2009 στη Δ/νση Θαλάσσιας Αλιείας στα πλαίσια του Ε.Π.ΑΛ. 2000–2006 και δεν εντάχθηκαν λόγω έλλειψης πιστώσεων και εφόσον οι δικαιούχοι επανεκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, εντός των χρονικών ορίων και με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο Μέτρο 1.3: Επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών και επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων του Ε.Π. Αλιείας 2007-2013.
7. Ενισχυόμενες δαπάνες
Επιλέξιμη στο Μέτρο 1.3: Επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών και επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων θεωρείται κάθε δαπάνη που πραγματοποιείται από το δικαιούχο της Πράξης από 01/01/2007 και αφορά:
§  1Στον εξορθολογισμό των αλιευτικών δραστηριοτήτων, ιδίως με τη χρησιμοποίηση περισσότερο επιλεκτικών αλιευτικών τεχνολογιών και μεθόδων επί του σκάφους προκειμένου να αποφεύγονται τα ανεπιθύμητα παρεμπίπτοντα αλιεύματα.
§  2Στη βελτίωση της ποιότητας και της υγιεινής των προϊόντων, που αλιεύονται και διατηρούνται επί του σκάφους, με τη χρησιμοποίηση καλύτερων μεθόδων αλιείας και συντήρησης των αλιευμάτων και της εφαρμογής των νομικών και κανονιστικών υγειονομικών διατάξεων.
§  3Στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και ασφάλειας των εργαζομένων.
§  4Στις συσκευές ελέγχου των αλιευτικών δραστηριοτήτων που βρίσκονται επί του σκάφους.
§  5Στην προστασία του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων και ενεργειών που βελτιώνουν την ενεργειακή αποδοτικότητα των κινητήρων.
Αναλυτικότερα, το πρόγραμμα Μέτρο 1.3: Επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών και επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων του Ε.Π. Αλιείας 2007-2013 ενισχύει τις ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:
Kατηγορία Α: Σκάφος
§ 1Εργασίες αναδιάρθρωσης, μετατροπής ή μετασκευής, ισχυροποίηση / στεγανοποίηση / πλαστικοποίηση του κύτους του σκάφους για λόγους ασφάλειας και συνθηκών εργασίας.
§ 2Εργασίες μετασκευής του κύτους του σκάφους και του πηδαλίου για λόγους ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας.
§ 3Εργασίες που αφορούν στο κύριο κατάστρωμα (μετατροπή ή ανακατασκευή, διευθέτηση) για βελτίωση των συνθηκών εργασίας και της ασφάλειας.
§ 4Εργασίες που αφορούν στη διευθέτηση της γέφυρας.
§ 5Εργασίες και εξοπλισμός που αφορούν στην ηλεκτρική εγκατάσταση του σκάφους, για λόγους ασφάλειας και συνθηκών εργασίας.
§ 6Εργασίες και εξοπλισμός που αφορούν στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και υγιεινής των εργαζομένων και ασφάλειας των αλιευτικών προϊόντων (καταλύματα και χώροι υγιεινής, αποθηκευτικοί χώροι, χώροι αποβλήτων/ καταλοίπων λιμενικού φορτίου κλπ).
Kατηγορία Β: Σύστημα Πρόωσης
§ 1Αντικατάσταση του κινητήρα πρόωσης για τα σκάφη παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας, (σκάφη ολικού μήκους μικρότερο των 12 μέτρων που δεν χρησιμοποιούν συρόμενα εργαλεία), με την προϋπόθεση ότι ο νέος κινητήρας θα είναι ίδιας ή μικρότερης ισχύος με τον παλιό.
§ 2Αντικατάσταση του κινητήρα πρόωσης για τα σκάφη ολικού μήκους το πολύ μέχρι 24 μέτρων (εκτός από εκείνα της παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας), ο νέος κινητήρας θα είναι ισχύος τουλάχιστον 20% μικρότερης από τον παλαιό.
§ 3Ηλεκτρονικό σύστημα ενεργειακής διάγνωσης και εξοικονόμησης ενέργειας, (προγράμματα software και συναφής εξοπλισμός), για το σκάφος και το σύστημα πρόωσης του σκάφους, καταλύτες και τεχνικές τροποποιήσεις με σκοπό την καλύτερη ενεργειακή απόδοση, αντικατάσταση ή εγκατάσταση ηλεκτρογεννήτριας, εκσυγχρονισμός του άξονα και της έλικας, αντικατάσταση ή εγκατάσταση του ρυθμιστή καυσίμων.
§ 4Αντικατάσταση βοηθητικής μηχανής (εκτός των σκαφών παράκτιας αλιείας), αντικατάσταση του κιβωτίου ταχυτήτων, για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης καθώς και εργασίες στις δεξαμενές καυσίμων για την ασφάλεια.
Kατηγορία Γ: Εξοπλισμός σκάφους
·   1Εξοπλισμός Πλοήγησης: Αγορά και εγκατάσταση radar-VHF radio-GPS-ανιχνευτή πορείας για τη βελτίωση της ασφάλειας επί του σκάφους.
·   2Εξοπλισμός ασφάλειας και διάσωσης: Αγορά και εγκατάσταση πυροσβεστικού εξοπλισμού, (πυροσβεστήρες CO2), οθόνες παρακολούθησης μηχανοστασίου και καταστρώματος, φωταγώγησης χώρων εργασίας και σήμανση.
·   3Εξοπλισμός που αφορά στην εφαρμογή σχεδίων που καλύπτουν το σχεδιασμό ή τη δοκιμή νέων τεχνικών μέτρων για περιορισμένη χρονική περίοδο η οποία καθορίζεται από το Συμβούλιο ή την Επιτροπή.
·   4Λοιπός εξοπλισμός για τη μείωση των επιπτώσεων της αλιείας σε μη εμπορεύσιμα είδη και οικοσυστήματα και για την προστασία των αλιευμάτων και των αλιευτικών εργαλείων από είδη άγριων θηρευτών τα οποία προστατεύονται από τις οδηγίες 79/409/ΕΟΚ και 92/43/ΕΟΚ., περιλαμβανομένων και αλλαγών στο υλικό ενός μέρους των αλιευτικών εργαλείων, υπό τον όρο ότι δεν αυξάνει την αλιευτική δυνατότητα, ούτε υπονομεύει την επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων και ότι λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης φυσικής βλάβης στους ζωικούς εχθρούς.
·   5Ειδικός εξοπλισμός σπογγαλιευτικών ή οστρακοαλιευτικών σκαφών.
Kατηγορία Δ: Εξοπλισμός επεξεργασίας αλιευμάτων
o 1Αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού για παραγωγή πάγου.
o 2Αγορά και εγκατάσταση μηχανημάτων, συντήρησης, διαλογής και επεξεργασίας αλιευμάτων.
o 3Εγκατάσταση ψυκτικού εξοπλισμού (συντήρησης-κατάψυξης).
o    4Εξοπλισμός για τη διατήρηση των απορριπτόμενων αλιευμάτων που δεν επιτρέπεται να διατηρούνται στο σκάφος.
o    5Ηλεκτρογεννήτριες για την υποστήριξη των ψυκτικών εγκαταστάσεων, εξοπλισμός αφαλάτωσης, προμήθεια ιχθυοκιβωτίων επαναχρησιμοποιούμενων (πλαστικών).
o    6Υλικές επενδύσεις και μελέτες εφαρμογής συστήματος αυτοελέγχου και πιστοποίησης της ποιότητας των προϊόντων.
Kατηγορία Ε: Αντικατάσταση των αλιευτικών εργαλείων για την επιλεκτικότητα
§  1Αντικατάσταση παλαιών αλιευτικών εργαλείων μέχρι δύο φορές κατά την περίοδο 2007-2013, με νέα τα οποία πληρούν προδιαγραφές αυστηρότερες των ισχυόντων από το Κοινοτικό @ίκαιο και εφ’ όσον πληρούν αναγνωρισμένα περιβαλλοντικά κριτήρια και πρακτικές.
§  2Αντικατάσταση παλαιότερων αλιευτικών εργαλείων μέχρι δύο φορές εάν το αλιευτικό σκάφος επηρεάζεται από Σχέδιο Προσαρμογής της αλιευτικής προσπάθειας (Άρθρο 5 του ΚΑΝ.2371/2002).
§  3Αντικατάσταση αλιευτικών εργαλείων μία φορά για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις νέες τεχνικές απαιτήσεις του Κοινοτικού δικαίου περί επιλεκτικότητας.
§  4Αντικατάσταση αλιευτικών εργαλείων μία φορά για τη μείωση των επιπτώσεων της αλιείας επί των μη εμπορεύσιμων ειδών.
Κατηγορία Στ : Τεχνικά έξοδα και απρόβλεπτα (έως 10% επί του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης)
§  1Αμοιβές για την σύνταξη του φακέλου.
§  2Αμοιβές για την εκπόνηση των ναυπηγικών σχεδίων ή/και μελετών σε περίπτωση μετασκευής.
8. Εξαιρέσεις
Δεν είναι επιλέξιμες και δεν επιδοτούνται οι παρακάτω δαπάνες:
§  1Συνήθεις εργασίες συντήρησης του σκάφους, που πραγματοποιούνται μεμονωμένα (βάψιμο, περιοδική συντήρηση μηχανής, επισκευές κλπ).
§  2Αγορά και τοποθέτηση μεταχειρισμένου εξοπλισμού και μηχανημάτων.
§  3Αγορά και τοποθέτηση εφεδρικού εξοπλισμού ιδίου τύπου ή χρήσης.
§  4Εξοπλισμός αλιείας και πλοήγησης ή άλλοι εξοπλισμοί που δεν είναι απαραίτητοι για την αλιευτική δραστηριότητα του συγκεκριμένου σκάφους ή επιδοτούνται στο πλαίσιο του προγράμματος ελέγχου των αλιευτικών δραστηριοτήτων.
§  Αγορά ή εγκατάσταση εξοπλισμού αναψυχής.
§  6Αγορά αναλώσιμων υλικών των οποίων η διάρκεια ζωής δεν υπερβαίνει το ένα έτος (π.χ. είδη ένδυσης, καύσιμα, λιπαντικά κλπ).
§  7ΦΠΑ για οποιαδήποτε κατηγορία δαπάνης που μπορεί να ανακτηθεί με οποιοδήποτε τρόπο.
§  8Εργασίες των οποίων τα δικαιολογητικά έγγραφα δεν επιτρέπουν την επαλήθευσή τους.
§  9Δαπάνες για εργασίες που δεν προσδιορίζονται επακριβώς.
§  10Δαπάνες σύστασης εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου, συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα ταξιδιών κλπ.
§  11Πρόστιμα, χρηματοοικονομικές ποινές και δαπάνες δικαστικών διαδικασιών, εκκρεμότητες κ.ά.
§  12Αμοιβές προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων κοινωνικής ασφάλισης.
§  13Εργασίες που πραγματοποιήθηκαν από τον ίδιο το δικαιούχο.
§  14Έξοδα μεταβίβασης της κυριότητας του σκάφους.
§  9. Ελάχιστο ύψος επένδυσης
Το ελάχιστο ύψος επένδυσης που μπορεί να ενισχυθεί από το πρόγραμμα Μέτρο 1.3: Επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών και επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων του Ε.Π. Αλιείας 2007-2013 ανέρχεται σε 3.000€, με εξαίρεση Πράξεις που υπάγονται στη Δράση 8, για τις οποίες δεν τίθεται ελάχιστο ύψος επένδυσης.
10. Ποσοστά ενίσχυσης
Το ποσοστό ενίσχυσης κάθε επένδυσης προκύπτει σύμφωνα με το είδος της επένδυσης και τον τύπο του αλιευτικού σκάφους. Το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να ανέλθει μέχρι το 60%. Αναλυτικότερα:


 Δράσεις
 Επιλέξιμες ενέργειες
Σκάφη παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας
Λοιπά σκάφη
Δράσεις 1,2,3,4,5 & 6:
Βελτίωση της ασφάλειας επί του σκάφους ή/και των συνθηκών εργασίας ή/και της υγιεινής ή/και της ποιότητας των προϊόντων ή/και της ενεργειακής αποδοτικότητας ή/και της επιλεκτικότητας
60%
40%
Δράση 7:
Αντικατάσταση κινητήρα
40%
20%
Δράση 8:
Αντικατάσταση αλιευτικών εργαλείων
60%
40%
Δράση 9:
Άλλες επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών
60%
40%
Η συνολική επιχορήγηση ανά αλιευτικό σκάφος δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει τις κλίμακες του παρακάτω πίνακα:
Κατηγορία του σκάφους ανά κλάση χωρητικότητας
Μέγιστο ύψος οικονομικής ενίσχυσης σε €
0<10
11000/GT + 2000
10<25
5000/GT + 62000
25<100
4200/GT + 82000
100<300
2700/GT + 232000
300<500
2000/GT + 382000
500 και άνω
1200/GT + 882000
§ 1Για σκάφη ηλικίας από 5 έως 15 ετών, εφαρμόζονται οι κλίμακες του ανωτέρω πίνακα.
§ 2Για σκάφη από 16 έως 29 ετών, εφαρμόζονται οι κλίμακες του παραπάνω πίνακα, μειωμένες κατά 1,5% ανά έτος άνω των 15 ετών.
§ 3Για σκάφη άνω των 29 ετών εφαρμόζονται οι κλίμακες του ανωτέρω πίνακα μειωμένες κατά 22,5%.
§ 11. Ιδία συμμετοχή
§ Το ελάχιστο ύψος της απαιτούμενης ιδίας συμμετοχής ανέρχεται σε 5% επί του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης.
§ Οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από 01/01/2007 και μέχρι την υποβολή της αίτησης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, μπορούν να προσμετρηθούν στην απαιτούμενη Ιδία Συμμετοχή, εφόσον διαπιστώνεται η εξόφλησή τους.
§ 12. Υποβολή αιτήσεων
§ Οι αιτήσεις για την υπαγωγή των Επενδυτικών Σχεδίων στις ευργετικές διατάξεις του προγράμματος Μέτρο 1.3: Επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών και επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων του Ε.Π. Αλιείας 2007-2013 θα υποβάλλονται:
§ 1Από 19/4/2012 έως 30/6/2012 για τις αιτήσεις που είχαν υποβληθεί από 01/01/2007 έως 31/12/2009 στη Δ/νση Θαλάσσιας Αλιείας στα πλαίσια του Ε.Π. Αλιείας 2000-2006 και δεν εντάχθηκαν λόγω έλλειψης πιστώσεων (Επανεκδήλωση ενδιαφέροντος).
§ 2Από 1/7/2012 έως 30/9/2012 για νέες αιτήσεις.