ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ επάνω στον ΠΕΣΔΑ

Τού Πάνου Θεοδωρόπουλου *

Με αφορμή τη διαβούλευση πάνω στον ΠΕΣΔΑ καλό θα ήταν να δούμε κάποια πράγματα ώστε να μην κάνουμε αργότερα τους έκπληκτους.
Αλιεύουμε στη σελίδα 3 στην ενότητα «Και με γνώμονα» το εξής: «….Επίσης, με βάση το ισχύον ΠΕΣΔΑ, ένα σύνολο έργων έχει είτε υλοποιηθεί, είτε σχεδιαστεί και εν μέρει δρομολογηθεί, τα οποία πρέπει να αξιολογηθούν και εκτιμηθούν υπό το πρίσμα των νέων δεδομένων
Στη σελίδα 7 στην ενότητα «ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΥΠΟΨΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΣΔΑ» διαβάζουμε «Οι μελέτες ωρίμανσης που έχουν εκπονηθεί ή εκπονούνται για τις εγκαταστάσεις διαχείρισης στερεών αποβλήτων (ΔΣΑ) στην Περιφέρεια».
Στη σελίδα 8 στην ενότητα «Κύριοι Στόχοι για τα ΑΣΑ» γράφει: «Την αξιοποίηση της έως σήμερα αποκτηθείσης εμπειρίας από την εφαρμογή Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στην Περιφέρεια, με έμφαση στην ανάγκη αποφυγής νέων χωροθετήσεων, που συνήθως προκαλούν αντιδράσεις και καθυστερήσεις στην υλοποίηση των έργων.»
Στη σελίδα 12-13 στην ενότητα ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ορίζεται ότι: «Η παραγωγή ΑΣΑ του 2014 θεωρήθηκε ότι θα παραμείνει σταθερή έως το 2020 (έτος σχεδιασμού), με μόνη εξαίρεση τις παραγόμενες ποσότητες ΑΣΑ Δήμου Πατρέων, για τις οποίες έγινε η παραδοχή ότι θα μειωθούν σε σχέση με αυτές του έτους 2014».
Ψάχνοντας τις ποσότητες διαχείρισης κατά νομό, ας δούμε χοντρικά τι μεγέθη προβλέπει ο ΠΕΣΔΑ:
Ηλεία :  πληθυσμός 160.000   διαχείριση 71.000 τόνοι
Αιτ/νία: πληθυσμός 210.000  διαχείριση 84.000 τόνοι
Αχαία: πληθυσμός 310.000 διαχείριση  87.000 τόνοι.
Με παραδοχή (χοντρικά πάντα) τα 400 κιλά ανά κάτοικο τα μεγέθη θα έπρεπε να είναι: Ηλεία 64.000 τόνοι, Αιτ/νία  84.000 τόνοι και Αχαία 124.000 τόνοι.
Με βάση τα παραπάνω στοιχεία οδηγούμαι στο (προσωπικό) συμπέρασμα ότι η Τριανταφυλιά θα δέχεται μια μεγάλη ποσότητα ΑΣΑ της Πάτρας για επεξεργασία. Με δεδομένο ότι δεν θα μπορούμε να ελέγξουμε την εγκατεστημένη δυναμικότητα του εργοστασίου – αν δηλαδή είναι 65 η 90 χιλ. τόνοι – ιδίως αν είναι ΣΔΙΤ και με δεδομένο το «Η ανάγκη εξεύρεσης διαχειριστικής λύσης που θα είναι ταυτόχρονα τεχνοοικονομικά βιώσιμη και κοινωνικοπολιτικά αποδεκτή (σελ. 7)» παρακαλώ δείξτε μου ότι οδηγούμαι σε λάθος συμπέρασμα. Προσωπικά θεωρώ απαράδεκτο να έρχονται ΑΣΑ άλλων νομών μόνο και μόνο για να κερδίζει ένας εργολάβος.
Την υποψία μου ενισχύουν κάποιες περίεργες ενδείξεις. Ο κομμουνιστής δήμαρχος της Πάτρας εδώ και 2 χρόνια δεν έχει κάνει τίποτα για τη διαχείριση των ΑΣΑ, παρότι οι ΧΥΤΑ που χρησιμοποιεί κοντεύουν να κορεστούν.  Ούτε πρόληψη, ούτε διαλογή, ούτε συνεργασία με την κοινσέπ «ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ ΣΤΗ ΠΗΓΗ». Μην πει κάποιος ότι η κοινσεπ είναι ιδιωτικός φορέας γιατί και η ΕΕΑΑ είναι ιδιωτική ΑΕ. Επίσης κάποιοι δήμοι της Αχαίας που διαφωνούσαν να πάρουν τα σκουπίδια μας, τελικά συμφώνησαν. Όσον αφορά τους βουλευτές μας αλλά και τους δημάρχους της Ηλείας, ακόμα δεν έχουν πάρει δημοσίως σαφή θέση, ψελλίζουν μόνο κάτι μισόλογα ότι σε τελική ανάλυση χρειάζεται και κάποιο εργοστάσιο.

Πάνος  Θεοδωρόπουλος

* Ο Πάνος Θεοδωρόπουλος είναι μέλος της Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ Ηλείας
--
ΣΥΡΙΖΑ  Ηλείας
Ανατροπή στην Ελλάδα,Αλλαγή στην Ευρώπη

http://syriza-ileias.blogspot.gr/
syrizaileias@gmail.com


.