Έφη Γεωργοπούλου-Σαλτάρη, Βουλευτής Ηλείας ΣΥΡΙΖΑ: Απεντάχθηκε το έργο «Ενεργειακή Αναβάθμιση Ανοιχτού Κολυμβητηρίου Δήμου Πύργου» σύμφωνα με απάντηση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Απάντηση δόθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και συγκεκριμένα τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων-ΕΣΠΑ σε σχετική ερώτηση που κατέθεσε από 14-10-2014 προς τους κ.κ. Υπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Εσωτερικών και Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας η βουλευτής Ηλείας του ΣΥΡΙΖΑ Έφη Γεωργοπούλου-Σαλτάρη, για την έναρξη των απαιτούμενων επισκευαστικών εργασιών ώστε να επαναλειτουργήσει το ταχύτερο δυνατό το Δημοτικό Κολυμβητήριο Πύργου το οποίο από το 2010 δεν είχε σταθερή λειτουργία και πλέον τώρα δεν λειτουργεί καθόλου.
Στην ως άνω απάντηση αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής: «…, η διαχειριστική αρχή προχώρησε στις σχετικές ενέργειες. Ειδικότερα, για το έργο “Ενεργειακή αναβάθμιση ανοικτού κολυμβητηρίου Δήμου Πύργου” (MIS 425883) και δικαιούχο το Δήμο Πύργου εκδόθηκε απόφαση απένταξης από την αρμόδια ΕΥΔ του προγράμματος, με το υπ’ αριθ. οικ.  128949/28-07-2014 έγγραφο ανάκλησης των αποφάσεων ένταξης πράξεων στον άξονα 1 του ΕΠΠΕΡΑΑ».
Στο υπ’ αριθ. οικ.  128949/28-07-2014 (ΑΔΑ: 7Ρ250-Ξ2Τ) έγγραφο ανάκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του ΥΠΕΚΑ περιλαμβάνεται η ως άνω απόφαση απένταξης (ανάκλησης) και συγκεκριμένα:
image
image

Η βουλευτής Ηλείας του ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι η απόφαση ανάκλησης έχει ανακοινωθεί δημόσια από την αρμόδια αρχή από τις 29/07/2014 (εδώ και τρεις  μήνες), κάτι που συνεπάγεται ότι ήταν σε γνώση της νέας δημοτικής αρχής του Δήμου Πύργου εδώ και δυο μήνες που ανέλαβε. Η νέα δημοτική αρχή δεν έχει προβεί σε ενημέρωση των πολιτών κΑι των θεσμικώΑν φορέων, ώστε να ελεγχθούν οι λόγοι της απένταξης και να αποτραπεί η μη υλοποίηση του εν λόγω έργου.  Είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι, ενώ το εν λόγω έργο είχε ημερομηνία έναρξής 15/12/2013 και λήξη στις 30/06/2015, ενημερώνεται ο Ηλειακός λαός επτά μήνες πριν την προγραμματισμένη ολοκλήρωσή του πως δεν θα υλοποιηθεί. Καθότι φορέας υλοποίησης του έργου ήταν ο Δήμος Πύργου απαιτείται άμεσα μια δημόσια τοποθέτηση από την πρώην δημοτική αρχή αλλά και από τη νυν για τους λόγους για τους οποίους δεν ξεκίνησε μέσα στο 2013, τι έκαναν για να μην οδηγηθεί σε απένταξη το έργο και τι σκοπεύουν να πράξουν για την υλοποίηση των αναγκαίων εργασιών ώστε να επαναλειτουργήσει το Δημοτικό Κολυμβητήριο Πύργου.
Με βάση τα παραπάνω είναι άρρηκτη ανάγκη ο αγωνιστικός συντονισμός των πολιτών στον Δήμο Πύργου ώστε να υπάρξει πλήρης ενημέρωση για τους λόγους που επιλέχθηκε να ενταχθεί στις υπερδεσμεύσεις του ΕΣΠΑ το εν λόγω έργο, να αποδοθούν σε όσους τους αναλογούν οι πολιτικές ευθύνες και να εκκινήσουν οι διαδικασίες για την διεκδίκηση της υλοποίησης του.

ΓΡΑΦΕ


.