Έφη Γεωργοπούλου-Σαλτάρη, Βουλευτής Ηλείας ΣΥΡΙΖΑ: Παροχές μητρότητας στις αυτοαπασχολούμενες εργαζόμενες γυναίκες.


 Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων κατέθεσαν προς τους κ.κ. Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ομάδα βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ των οποίων η βουλευτής Ηλείας του ΣΥΡΙΖΑ Έφη Γεωργοπούλου-Σαλτάρη, για την ανάγκη χορήγησης επιδόματος μητρότητας για τις αυτοαπασχολούμενες ασφαλισμένες στον Ο.Α.Ε.Ε. και τον Ο.Γ.Α.

Στην ερώτηση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι, πριν 1,5 περίπου χρόνο, τα υπουργεία είχαν απαντήσει σε σχετική ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ ότι πρόκειται να εκδοθεί ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας που θα καθορίζει το ύψος και κάθε αναγκαία διαδικασία για τη χορήγηση του επιδόματος, σε συνεργασία με τους φορείς ασφάλισης των αυτοαπασχολούμενων. Η ερώτηση είχε κατατεθεί μετά από την παρέλευση του 6μήνου μέσα στο οποίο ο πρώην υφυπουργός εργασίας Παναγιωτόπουλος είχε δεσμευθεί ρητά στη Βουλή ότι θα εκδοθεί η ΚΥΑ. Τονίζεται ότι η ρύθμιση για παροχή επιδομάτων μητρότητας στις αυτοαπασχολούμενες μητέρες περιλαμβάνεται στον ν.4097/2012 για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών κατά την άσκηση αυτοτελούς επαγγελματικής δραστηριότητας και πρόκειται για δέσμευση της χώρας για εναρμόνιση και εφαρμογή της νομοθεσίας σύμφωνα με την Οδηγία 2010/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Μεσολάβησαν άλλοι 15 μήνες, εντός των οποίων υπήρξαν δύο έγγραφες παρεμβάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη, ως αρμόδιας αρχής για την εφαρμογή της Οδηγίας, στις οποίες η Διοίκηση απάντησε ότι το όλο ζήτημα θα αποτελέσει αντικείμενο μελέτης. Εν τέλει στις 7/10/2014 εκδόθηκε η ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’2665/14), σύμφωνα με την οποία μηνιαίο επίδομα 200 ευρώ για χρονικό διάστημα 4 μηνών δικαιούνται λόγω κυοφορίας και λοχείας, οι άμεσα ασφαλισμένες του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.) οι οποίες ασκούν αποκλειστικά ελεύθερο επάγγελμα, χωρίς να περιλαμβάνει και τις αυτοαπασχολούμενες ασφαλισμένες στον Ο.Α.Ε.Ε. και τον Ο.Γ.Α. Εξ όσων γνωρίζουμε, οι εν λόγω ασφαλισμένες δεν προβλέπεται και από καμιά άλλη ΚΥΑ να περιλαμβάνονται στις δικαιούχους επιδόματος μητρότητας.
Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν να ενημερωθούν για τους λόγους που δεν έχουν συμπεριληφθεί στην ΚΥΑ και οι αυτοαπασχολούμενες ασφαλισμένες στα άλλα ταμεία (Ο.Α.Ε.Ε. και Ο.Γ.Α.) και πότε σκοπεύουν τα ερωτώμενα Υπουργεία να εκδώσουν νέα ΚΥΑ που να αφορά και τα άλλα ταμεία..