Έφη ΓεωργοπούλουΣαλτάρη, Βουλευτής Ηλείας ΣΥΡΙΖΑ: «Τα σχέδια της Συγκυβέρνησης για το έργο «Πάρκο Οικοανάπτυξης Καϊάφα».»

Απάντηση δόθηκε από το Υπουργείο Τουρισμού, μέσω εγγράφου της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), στην ερώτηση της βουλευτού νομού Ηλείας του ΣΥΡΙΖΑ Έφης Γεωργοπούλου-Σαλτάρη για πλήθος ζητημάτων που αφορούν την περιοχή του Καϊάφα. Ειδικότερα, στην ερώτηση γιατί δεν έχουν υλοποιηθεί τα έργα ύψους περίπου 8 εκ. ευρώ ενταγμένα στο προηγούμενο ΕΣΠΑ 2007-2013, η απάντηση ήταν ότι καθυστερεί η αξιολόγηση της μελέτης του «1ου υποέργου»1 καθώς και η έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) η οποία από το Νοέμβριο του 2013 βρίσκεται στο στάδιο εγκρίσεων. Εκτίμηση του Υπουργείου είναι ότι θα ολοκληρωθεί εντός του πρώτου τριμήνου του 2015. Επίσης στο ερώτημα εάν έχει ενταχθεί στη Νέα Προγραμματική Περίοδο ΣΕΣ 2014-2020 (νέο ΕΣΠΑ) η υλοποίηση του 2ου υποέργου που αφορά το Πάρκο Οικοανάπτυξης Καϊάφα, τι ακριβώς αφορά το συγκεκριμένο έργο και σύμφωνα με ποια περιβαλλοντική νομοθεσία θα υλοποιηθεί, η ενημέρωση από πλευράς Υπουργείου είναι η εξής: «Η σύναψη σύμβασης εκτιμάται να λάβει χώρα το δεύτερο τρίμηνο του 2015.[…] και ότι το Υπουργείο Τουρισμού περιέλαβε στη νέα περίοδο ΣΕΣ 2014-2020 τις ακόλουθες παρεμβάσεις: α) Αποκατάσταση υφιστάμενων τουριστικών καταλυμάτων και κτιριακών εγκαταστάσεων στην Ιαματική Πηγή Καϊάφα (Β΄ φάση). Προϋπολογισμού 18.000.000 € και β) Έργα ευστάθειας πρανών στη θέση του Σπηλαίου Ανυγρίδων Νυμφών των Ιαματικών Πηγών Καϊάφα, προϋπολογισμού 5.000.000 €.»


Τέλος, στην ερώτηση εάν έχει μεταβιβαστεί η «Ιαματική Πηγή Καϊάφα» στο ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε., το υπουργείο απαντά ότι, με βάση τα τηρούμενα στο Μητρώο Ακινήτων στοιχεία, το προαναφερόμενο ακίνητο του ΕΟΤ δεν έχει, μέχρι σήμερα, μεταβιβαστεί στο ΤΑΙΠΕΔ.
Από την παραπάνω απάντηση προκύπτει ότι δεν έχουν απορροφηθεί μέχρι και σήμερα σημαντικότατα κοινοτικά κονδύλια προϋπολογισμού 8.055.230,00 € για έργα ήπιας ανάπτυξης και αποκατάστασης των Ιαματικών πηγών Καϊάφα που θα αναδείξουν αυτή την περιοχή εξαιρετικού κάλλους και θα δημιουργήσουν και θέσεις εργασίας. Επίσης, από την απάντηση συνάγεται ότι το Υπουργείο Τουρισμού έχει υποβάλει φάκελο για έργα στην περιοχή του Καϊάφα συνολικού ύψους 23.000.000 €. Είναι σημαντικό να εξεταστεί εάν αυτά τα έργα θα συμβάλουν στο δημόσιο, περιβαλλοντικό και αναπτυξιακό χαρακτήρα της περιοχής ή, όπως έχει φανεί από τα πεπραγμένα της συγκυβέρνησης σε πλήθος ζητημάτων, θα αποτελέσουν τη βάση για την παραχώρησή της σε μεγάλα εταιρικά συμφέροντα. Σημειώνεται ότι η ΕΤΑΔ, όσον αφορά τη μεταβίβαση του Καϊάφα στο ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε., αναφέρει ότι μέχρι και σήμερα δεν έχει μεταβιβαστεί στο ΤΑΙΠΕΔ, αλλά όχι ότι δεν είναι στις προθέσεις τους ή ότι δεσμεύονται ότι κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί.
Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι τυχόν μεταβίβαση στο ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε. συνεπάγεται ξεπούλημα του Καϊάφα για την αποπληρωμή του μη βιώσιμου δημόσιου χρέους. Επομένως απαιτείται συνεχής επαγρύπνηση για να μην υλοποιηθεί στο μέλλον κάτι τέτοιο, να μην χρησιμοποιηθούν τα έργα στην περιοχή ως δωρεάν παροχή υποδομών σε εταιρικά συμφέροντα. Αντίθετα απαιτείται να λειτουργήσουν ως μοχλός περιβαλλοντικής αναβάθμισης και αξιοποίησης για το δημόσιο συμφέρον.
Ο ΣΥΡΙΖΑ αγωνίζεται για έργα ήπιας ανάπτυξης στην περιοχή του Καϊάφα σε σύμπνοια με την περιβαλλοντική προστασία που θα δημιουργήσουν και θέσεις εργασίας.
Η τελική μορφή του ΠΔ για τον Κυπαρισσιακό Κόλπο, την οποία ζητεί να λάβει η βουλευτής Ηλείας του ΣΥΡΙΖΑ από την Γενική Γραμματέα του ΥΠΕΚΑ, πιθανότατα θα δίνει μια σαφέστερη απάντηση για τις προθέσεις της συγκυβέρνησης. Ωστόσο η μέχρι σήμερα εφαρμοζόμενη πολιτική της Συγκυβέρνησης στην περιοχή του Κυπαρισσιακού έχει οδηγήσει σε απαξίωση την περιοχή του Καϊάφα, έχει σύρει την χώρα μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και έχει στερήσει σημαντικούς οικονομικούς πόρους. Αυτή η αρνητική εμπειρία πολλαπλασιάζει αρνητικά τους φόβους μας για την τελική μορφή του ΠΔ για τον Κυπαρισσιακό Κόλπο με δεδομένη την ήδη αρνητική μας τοποθέτηση για πλειάδα διατάξεων και πρόταση για προσθήκη άλλων στο αρχικό ΠΔ που δόθηκε προς «διαβούλευση» από τη Γ.Γ. του ΥΠΕΚΑ.
1 “Πάρκο Οικοανάπτυξης Ιαματικών Πηγών Καϊάφα, Ολοκλήρωση και Εκσυγχρονισμός Βασικών Δικτύων Υποδομής και Ανάπτυξη Νέων Εγκαταστάσεων Τουρισμού Διημέρευσης” με κωδικό MIS 370745 στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» προϋπολογισμού 8.055.230,00 €.


.