Να αποκατασταθεί η χορήγηση του επιδόματος ενίσχυσης οικογενειών χαμηλών εισοδημάτων με τέκνα υποχρεωτικής εκπαίδευσης.


Ερώτηση κατέθεσαν Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, μεταξύ των οποίων και η Βουλευτής Ηλείας Έφη Γεωργοπούλου-Σαλτάρη, σχετικά με την παύση καταβολής του επιδόματος ενίσχυσης οικογενειών με τέκνα υποχρεωτικής εκπαίδευσης και χαμηλά εισοδήματα μετά την ψήφιση του νέου φορολογικού νομοσχεδίου.


Στην ερώτηση αναφέρεται σχετικά:
«Με την με αριθμό 2/37645/0020/8-7-2002 ΚΥΑ ορίσθηκε η εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με τέκνα υποχρεωτικής εκπαίδευσης και χαμηλά εισοδήματα. Η ενίσχυση αυτή είχε προσδιοριστεί το έτος 2002 και ανερχόταν στο ποσό των 300 ευρώ κατ’ έτος ανά μαθητή αν η οικογένεια των μαθητών υποχρεωτικής εκπαίδευσης δεν είχε πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα άνω των 3.000 ευρώ, και το ποσό αυτό έμεινε  καθηλωμένο από το 2002 μέχρι το 2012.
            Όμως με την με αριθμό 2/46354/0026/20-7-2012 απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση θεωρείται υποχρεωτικά το ποσό των 5.000 ευρώ, με αποτέλεσμα οι άπορες οικογένειες που έπαιρναν αυτό το ελάχιστο επίδομα να μην μπορούν να το παίρνουν, αφού οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν εγκρίνουν τις αιτήσεις τους, θεωρώντας ότι έχουν τεκμαρτό εισόδημα που ξεπερνά τις 3.000 ευρώ. Στην πραγματικότητα, βέβαια, δεν υπάρχει τρόπος να έχουν τέτοιο τεκμαρτό εισόδημα,  αφού η 2/46354/0026/20-7-2012 απόφαση το αποκλείει.
Εμφανίζεται, δηλαδή, ο παραλογισμός να τίθεται ως προϋπόθεση για τη λήψη του επιδόματος τεκμαρτό εισόδημα το οποίο το Υπουργείο θεωρεί αδύνατον να υφίσταται – ανεξαρτήτως αν η πραγματικότητα επιμένει να μη συμβαδίζει με τις απόψεις της μνημονιακής κυβέρνησης.
Άμεση συνέπεια των παραπάνω είναι καμία οικογένεια να μην παίρνει αυτό το ελάχιστο έτσι κι αλλιώς επίδομα, καθιστώντας το επίδομα-φάντασμα, γεγονός που συμβάλλει ακόμα περισσότερο  στο να εμφανίζονται στα σχολεία της  χώρας φαινόμενα παιδικής πείνας και σχολικής διαρροής».
Με βάση τα προαναφερθέντα, οι Βουλευτές ερωτούν τους Υπουργούς:
1.    Προτίθενται να αναπροσαρμόσουν τουλάχιστον στο ύψος των 5.000 ευρώ το ποσό που απαιτείται ως ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα για να καταβάλλεται ενίσχυση σε οικογένειες με τέκνα υποχρεωτικής εκπαίδευσης και χαμηλά εισοδήματα, ώστε αυτό να εξισωθεί με το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα για τους έγγαμους που προβλέπεται στις νέες φορολογικές ρυθμίσεις;
2.    Θα προβούν στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να αποκατασταθεί η χορήγηση του ανωτέρω επιδόματος αναδρομικά από το Σεπτέμβρη του 2012;
3.    Με δεδομένο ότι το ποσό αυτής της ενίσχυσης είναι εξαιρετικά χαμηλό, μόλις 300 ευρώ, προτίθενται να προβούν σε αύξησή του, καθώς μάλιστα πάρα πολλές άλλες υποδομές πρόνοιας έχουν καταρρεύσει εξαιτίας της πολιτικής τους, που ιδιαίτερα επιβαρύνει τα ασθενέστερα οικονομικά στρώματα της κοινωνίας μας;.