ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ Ε.Κ.Μ ΗΛΕΙΑΣ ΕΦΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ -ΣΑΛΤΑΡΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ


Προς τους κ.κ.  Υπουργούς
- Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
       - Υπουργό  Οικονομικών

21/9/2012

ΘΕΜΑ: Περί των διαδικασιών χρηματοδότησης των σεισμοπλήκτων

Τέσσερα χρόνια μετά την ημέρα που ο Εγκέλαδος «χτύπησε» τη Δυτική Ελλάδα, οι σεισμόπληκτοι των περιοχών Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας ακόμα περιμένουν από την Πολιτεία την υλοποίηση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει απέναντί τους. Συγκεκριμένα, οι υπογεγραμμένες οφειλές των ΤΑΣ Αχαΐας και Ηλείας ανέρχονται στο ποσό των 19.900.000 ευρώ (17.000.000 ευρώ στο ΤΑΣ Αχαΐας και 2.900.000 ευρώ στο ΤΑΣ Ηλείας), ενώ από τον Απρίλιο του 2012 τα δυο ΤΑΣ αδυνατούν να παραλάβουν νέες πιστοποιήσεις οικονομικού χαρακτήρα, κατόπιν εγγράφου από την ΥΑΣ που τους το απαγορεύει, λόγω εξάντλησης του ποσού που είχε προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του 2012. Οι μη αποδεκτές, εκ μέρους των υπηρεσιών, τέτοιες πιστοποιήσεις υπολογίζονται ότι ανέρχονται σε περίπου 5.000.000 ευρώ συνολικά και για τα δύο ΤΑΣ, αλλά φυσικά αυτό το ποσό συνεχώς αυξάνεται με το πέρασμα του χρόνου.
Σε σχετική ερώτηση που είχαμε καταθέσει (ερ. 498, 30/7/12), αναφορικά με το θέμα, λάβαμε απάντηση στις 21/8 πως για το τρέχον έτος και για τα δύο ΤΑΣ έχουν προβλεφθεί 10.000.000 ευρώ στον προϋπολογισμό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, και από αυτά εγκρίθηκαν τα 6,1 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που δεν καλύπτει ούτε το 1/3 των ήδη αποδεκτών οφειλών απέναντι στους σεισμοπλήκτους. Επιπροσθέτως, ακόμα και η συγκεκριμένη πίστωση δεν έχει φτάσει, μέχρι στιγμής, στα ΤΑΣ. Από τα προαναφερθέντα συνάγεται το συμπέρασμα πως τα χρέη της Πολιτείας απέναντι στους σεισμοπλήκτους κατ’ ελάχιστον μόνο θα ικανοποιηθούν και κατά το τρέχον έτος.
Επιπλέον, η ικανοποίηση των οφειλών της Πολιτείας απέναντι στους σεισμοπλήκτους, όχι μόνο φέτος αλλά και γενικότερα, αμφισβητείται εκ μέρους σας, αφού, σύμφωνα πάλι με την ίδια απάντησή σας, ο σχετικός συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός είναι 125.000.000 ευρώ, έχουν αποδοθεί τα 114.000.000 και άρα απομένουν άλλα 11.000.000 ευρώ. Σε αυτήν όμως την περίπτωση, όπως προαναφέρθηκε, ούτε οι ήδη αποδεκτές οφειλές δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθούν.


Επειδή:
·         υπήρξαν συγκεκριμένες και επανειλημμένες δεσμεύσεις της Πολιτείας προς τους σεισμοπαθείς, για κρατική αρωγή, σύμφωνα με τις οποίες έκαναν τους σχεδιασμούς τους για την αποκατάσταση των ζημιών
·         έγιναν έλεγχοι και επανέλεγχοι των ζημιών στην πρώτη φάση, με κάθε νόμιμο τρόπο
·         το δικαίωμα στη στέγη είναι αναφαίρετο
·         δεν είναι δυνατόν δέσμευση της Πολιτείας να καθυστερεί με τέτοιον τρόπο ή, χειρότερα, να ικανοποιείται μερικώς για «όσους προλάβουν»

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

1.      Τι μέτρα θα λάβει για να δοθεί λύση σε ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα χιλιάδων ανθρώπων, για το οποίο ήδη ταλαιπωρούνται χωρίς δική τους υπαιτιότητα επί τέσσερα χρόνια;
2.      Προτίθεται να προβεί σε τροποποίηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, αυξάνοντας τις πιστώσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, καθώς αυτός είναι ο μόνος τρόπος ώστε να ικανοποιηθούν οι οφειλές της Πολιτείας απέναντι στους σεισμοπλήκτους του 2008 της Δυτικής Ελλάδας;


ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

Έφη Γεωργοπούλου – Σαλτάρη

Μαρία Κανελλοπούλου

Βασίλης Χατζηλάμπρου 


.