ΕΡΩΤΗΣΗ της βουλευτού Ηλείας του ΣΥΡΙΖΑ-Ε.Κ.Μ Έφης Γεωργοπούλου-Σαλτάρη9/11/2012


Προς τους κ.κ Υπουργούς
-Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας-Υγείας

Θέμα: «Εγκλωβισμένα στις λίστες αναμονής του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) Ηλείας εκατοντάδες άτομα με αναπηρία».

   Σύμφωνα με το Νόμο 3863/2010 δημιουργήθηκαν τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), υπαγόμενα στη Διεύθυνση Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας της Διοίκησης ΙΚΑ.ΕΤΑΜ, για την εξασφάλιση της ενιαίας υγειονομικής κρίσης, όσον αφορά τον καθορισμό του βαθμού αναπηρίας των ασφαλισμένων όλων των ασφαλιστικών φορέων, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου, καθώς και των ανασφάλιστων, για τους οποίους απαιτείται η πιστοποίηση της αναπηρίας
Η αλλαγή της διαδικασίας δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα καθυστερήσεων και ταλαιπωρίας για τους πολίτες, τα οποία, μολονότι έχει παρέλθει ήδη ένας χρόνος, δεν έχουν ακόμη επιλυθεί, ιδιαίτερα στην επαρχία.
Η ομαδοποίηση των αιτήσεων ανά κατηγορία αναπηρίας και η αναμονή συμπλήρωσης καθορισμένου αριθμού αιτήσεων που αφορούν την ίδια κατηγορία αναπηρίας αυξάνει τον ήδη μεγάλο χρόνο αναμονής για την εξέταση της αίτησης, πρόβλημα που οξύνεται σε περιπτώσεις διπλής αναπηρίας. Το πρόβλημα αφορά όλες τις κατηγορίες αναπηρίας, και κυρίως αναπηρίες που έχουν σχέση με ψυχικά νοσήματα ή κάποιες που δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένες στον πληθυσμό. Επιπλέον πολύμηνες καθυστερήσεις παρουσιάζονται και στην έκδοση των πορισμάτων των επιτροπών και στην κοινοποίησή τους στους ενδιαφερομένους
Αυτή τη στιγμή εκατοντάδες άτομα με αναπηρία στην Ηλεία αναμένουν σχεδόν ένα χρόνο την εξέτασή τους από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΚΕΠΑ προκειμένου να πιστοποιηθεί η αναπηρία/πάθησή τους και να προσδιοριστεί ο βαθμός αναπηρίας τους. Αρκετοί εξ αυτών έχουν υποστεί τη διακοπή καταβολής της σύνταξής τους ή του προνοιακού τους επιδόματος και, δεδομένου ότι για τις περισσότερες από τις περιπτώσεις των ατόμων που εξετάζονται από τις Υγειονομικές επιτροπές για ποσοστό αναπηρίας το μοναδικό εισόδημα επιβίωσής τους είναι το επίδομα από την πρόνοια ή η σύνταξη αναπηρίας, η καθυστέρηση της διαδικασίας που περιγράφεται τους έχει οδηγήσει σε κατάσταση εξαθλίωσης. Για όλους αυτούς τους πολίτες το τυχόν επίδομα ή σύνταξη αναπηρίας που περιμένουν να λάβουν είναι απαραίτητο ακόμα και για την επιβίωσή τους και οι τεράστιες καθυστερήσεις που υπάρχουν δημιουργούν μεγάλο κοινωνικό ζήτημα. Τέλος, απειλείται η ακεραιότητα της υγείας τους, αφού δεν έχουν τα απαραίτητα φάρμακα και εξετάσεις, τρόφιμα για τη διατροφή τους κ.ά., ενώ είναι κοινωνικά ανάλγητη η υποχρέωση καταβολής παραβόλου 46,1€ από τους αιτούντες που προσέρχονται χωρίς παραπεμπτικό από ασφαλιστικό φορέα.
Επειδή από τις πολύμηνες αναμονές οι δικαιούχοι έχουν περιέλθει σε κατάσταση ένδειας και αδυνατούν να καλύψουν τις βασικές καθημερινές ανάγκες των ίδιων και των οικογενειών τους.
Επειδή η καθυστέρηση της διαδικασίας που περιγράφεται προκαλεί βάναυση προσβολή της αξιοπρέπειας των πολιτών και τους οδηγεί σε κατάσταση εξαθλίωσης,
ερωτώνται οι κ.κ Υπουργοί εάν προτίθενται να αλλάξουν το καθεστώς που ισχύει για τη σύσταση των επιτροπών προκειμένου:
-       Να αποφεύγονται οι χρονοβόρες καθυστερήσεις που συνδέονται με τον αριθμό αιτήσεων που έχει οριστεί για κάθε κατηγορία αναπηρίας και την έκδοση και κοινοποίηση των αποφάσεων.
-       Να καταργηθεί η καταβολή ποσού 46,1€ από την ευπαθή ομάδα των ατόμων με αναπηρία.
-       Να ενισχυθεί το Ειδικό Σώμα Ιατρών με ιατρούς με τις απαραίτητες ειδικότητες.
-       Να καταργηθεί το καθεστώς αναστολής του αναπηρικού επιδόματος καθώς και των δικαιωμάτων των ΑμεΑ, κατά τη διάρκεια αναμονής επανεξέτασης με τροποποίηση της νομοθεσίας που διέπει τη χορήγησή τους. Σε περίπτωση μη ανανέωσης της πιστοποίησης, να επιβάλλεται η επιστροφή των καταβληθέντων.
-       Στις περιπτώσεις των νέων αναπήρων να αποδίδεται το επίδομα από την ημερομηνία κτήσης της αναπηρίας και όχι από την ημερομηνία πιστοποίησής της.

Η ερωτώσα βουλευτής
Έφη Γεωργοπούλου-Σαλτάρη


.